BLOG CK ÚSMEV

ZOBRAZIŤ TÁBORY

Rekreačný poukaz aj na kúpu letného tábora

Rekreačný poukaz aj na kúpu letného tábora

V decembrovom blogu v roku 2019 do tábora s príspevkom zamestnávateľa, sme vás informovali o novinke v podobe rekreačných poukazov. V nasledujúcich riadkoch by sme radi zhrnuli jednoduchý spôsob, akým financie, až do výšky 275€, na rekreáciu alebo detský letný tábor, získať.
Od začiatku roka 2019 majú zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky uvedené nižšie, nárok u zamestnávateľa na rekreačný poukaz. Ten môžu uplatniť v rámci dovolenky na Slovensku, ako aj v prípade detskej rekreácie svojho dieťaťa. V prípade detskej rekreácie sú podmienky stanovené tak, že dieťa môže tento druh rekreácie absolvovať na Slovensku v pobytovom letnom tábore počas prázdnin.
Kto má nárok na rekreačný poukaz?
Zamestnanec, ktorý je zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov viac ako dva roky. Nárok na rekreačný poukaz majú aj zamestnanci verejnej a štátnej správy.

Hodnota príspevku od zamestnávateľa:

 • 55% z hodnoty rekreácie.

 • Maximálne do výšky 275€ (príklad: ak je hodnota rekreácie 500€ tak zamestnávateľ hradí 275€ a zamestnanec 225€).

  Zamestnávateľ v internom predpise informuje zamestnancov o forme poskytnutia príspevku. Možnosti sú dve:

 1. Rekreačný poukaz (na spôsob dnes známych stravných lístkov)

V tomto prípade vám zamestnávateľ vydá poukaz, ktorým následne uhradíte časť letného tábora alebo dovolenky. Pozor! Poskytovateľ rekreácie musí mať uzavretú zmluvu s kartovou spoločnosťou, kde poukaz chcete uplatniť. CK Úsmev takúto zmluvu uzatvorenú nemá. Potom vám zostáva druhý-obvyklejší spoôsob:

 1. Preplatenie na základe uhradenej faktúry

  Ak zvolí zamestnávateľ túto formu, tak zamestnanec uhradí letný tábor alebo dovolenku zo svojich financií a na základe vystavenej faktúry s menom zamestnanca mu zamestnávateľ uhradí časť platby.
  My v CK Úsmev odporúčame zamestnávateľom druhú možnosť - preplatenie na základe uhradenej faktúry. Táto možnosť je síce administratívnejšie náročnejšia, v konečnom dôsledku však môže ušetriť nemalé prostriedky. Kartové spoločnosti túto službu nerobia zadarmo:

 2. Kartová spoločnosť môže požadovať od zamestnanca poplatok za vydanie poukazu až do výšky 3% z hodnoty poukazu.

 3. Kartová spoločnosť požaduje províziu od poskytovateľa rekreácie za možnosť platby rekreačným poukazom až do výšky 13% z hodnoty poskytnutej rekreácie. Vzhľadom na túto skutočnosť viacerí poskytovatelia rekreácie neposkytujú možnosť platby rekreačným poukazom.

 4. Karty majú platnosť vždy do konca kalendárneho roku a nevyčerpaná hodnota prepadá v prospech poukazovej spoločnosti. 

Rekreačné poukazy poskytujú zamestnancom výrazný benefit v podobe dovolenky, či letného tábora na Slovensku. Naša CK Úsmev vám poskytuje služby detskej rekreácie už dlhých 25 rokov a sme prvá špecializovaná CK pre deti na Slovensku ! Pokiaľ sa rozhodnete využiť váš rekreačný poukaz u nás, garantujeme vám kvalitný a nezabudnuteľný zážitok pre vaše dieťa v jednom z našich letných táborov.

Reakcie

KONTAKTUJTE NÁS

0904 465 336
0904 465 336

... ALEBO PRÍĎTE PRIAMO K NÁM

KEDY PRACUJEME?
Deň V kancelárii Na telefóne E-mail
Pondelok home office 09.00 - 15.00 stále
Utorok home office 09.00 - 15.00 stále
Streda home office 09.00 - 15.00 stále
Štvrtok home office 09.00 - 15.00 stále
Piatok home office 09.00 - 15.00 stále

Letné tábory, jazykové pobyty a zájazdy

CK Úsmev ponúka: detské tábory na Slovensku, zimné a letné tábory v zahraničí, jazykové tábory a pobyty, lyžovačky pre deti. Naše tábory to nie sú len niekoľko dní strávených bez rodičov ale sú to dni plné bohatého programu. Letné tábory ponúkame s rôznym tématickým zameraním a štylizáciou ako napríklad tábory s koníkmi, akčný vojenský tábor, tanečné a umelecké tábory, detské tábory s výučbou jazyka, atď. Veľkú časť ponuky tvoria zahraničné tábory, hlavne tábory pri mori. Našou špecialitou sú zájazdy pre mládež od 18 rokov a jazykový pobyt pre deti v Anglicku. Deti a mládež si s nami môžu oddýchnuť pri mori v tábore v Chorvátsku, v tábore v Bulharsku a v tábore v Taliansku, kde je to skôr o odpočinku ako o hrách na lúke a v lese. Hitom sezóny je jazykový pobyt pre deti na Malte.Tábory pre deti a mládež organizujeme vyše 20 rokov a mnohí z účastníkov už u nás pracujú ako animátori, príp. k nám už hlásia svoje deti.