BLOG CK ÚSMEV

ZOBRAZIŤ TÁBORY

Nový zákon o cestovnom ruchu (170/2018) a "tábory"

Zhruba pred rokom sme tu "oslavovali" nový zákon, resp. novelu zákona a o ochrane osobných údajov. Neviem ako, načo a komu slúži ale mne naďalej chodia nevyžiadané maily, na moje osobné mobilné číslo mi vyvolávajú ponuky rôznych tovarov a služieb, otravujú ma prieskumy a v poštovej schránke nachádzam hromadu reklamy s mojim menom a adresou. Hlavne že sme všetci vyhodili x peňazí na zákonom prikázané projekty, vyhlásenia, formuláre a iné hlúposti.
Rok sa s rokom stretol a máme tú ďalšiu perlu z Európskej dielne. Na rozdiel od našich kolegov a priateľov z Trenčína nezdieľame ich porozumenie s týmto ďalším euronezmyslom a hneď Vám vysvetlím prečo:
             Tento prácne a podľa nás navyše nepresne a zle preložený zákon sa vo veľkej väčšine vôbec netýka organizovania detských táborov. Napriek tomu ho musíme dodržiavať pretože sme "cestovné kancelárie" a tábory sú predsa "zájazdy" a to napriek tomu, že Úrad verejného zdravotníctva nás už roky šikanuje s vlastným názorom, že organizujeme "zotavovacie podujatia".
„Tábory“ ako „terminus technicus“ alebo ako „právnický termín“ sa ani v tomto zákone neviem prečo neobjavil !
Všade vo svete majú tábory svoje pomenovanie. Väčšinou sú to „campy“ alebo „lágre“, len na Slovensku sú to buď zájazdy alebo zotavovacie podujatia (podľa toho ktorý orgán vás práve kontroluje) bez jasných pravidiel, noriem a špecifík.
              Vďaka novému superzákonu, pribudli dve nové tlačiva a doterajšie dvojstranové Všeobecné podmienky majú odrazu 10 strán a to vás nebudem obťažovať výpočtom agendy a povinností ktoré táto novinka nadelila nám a ktoré majú len pramalý vplyv na kvalitu našich produktov.
Vy, milí rodičia, budete mať pri nástupe dieťaťa do tábora v jednej ruke dieťa, v druhej ruke batožinu a pod pazuchou šanón s dokumentáciou k táboru. Prídem si odfotografovať toho kto to všetko pri objednávaní tábora preštuduje. Navyše v jednotlivých dokumentoch sa niektoré údaje duplikujú, možno až "triplikujú", vďaka otrockému prekladu obsahujú pojmy ktorým možno niekto ani nerozumie
              Jediné čo môže vás - zákazníkov tešiť je, že zákon je nevyvážený v prospech zákazníka, obsahuje množstvo práv a nárokov pre vás a minimálne pre nás CK
              Avšak všetky právne analýzy, preklady, implementácie a formulovanie, formátovanie, výroba nových tlačív, v našom prípade aj vynútený prechod na podvojné účtovníctvo a v neposlednom rade aj zvýšené poistné bude musieť na konci niekto zaplatiť a hádajte kto to bude ?
              Na záver mojich osobných (!) postrehov, musím napísať, že nám ako organizátorom detských táborov a vám ako kupujúcim detských táborov to bude celé úplne nanič, pretože aj naďalej si bude tábory organizovať kto chce, ako chce, pod akýmkoľvek zákonom aký uzná za vhodné a náš vrcholný kontrolný orgán Slovenská obchodná inšpekcia bude aj naďalej dávať od toho ruky preč, tvrdiť, že partia nadšených študákov združených v občianskom zdužení nie je subjekt cestovného ruchu a bude kontrolovať len nás – poctivých, ktorí robia veci tak ako sa majú v súlade s platnou legislatívou.
(Mgr.Ľuboš Štekl)

A teraz ponúkam asi objektívnejší ale pre mňa nepochopiteľne optimistický a pozitívny výklad zákona našich kolegov a priateľov z Trenčína, ktorý som s ich láskavým dovolením prevzal z ich stránky:
Nová Európska smernica o zájazdoch a balíkoch cestovných služieb má v prvom rade zabezpečovať väčšiu ochranu spotrebiteľa pred úpadkom cestovnej kancelárie, ako aj jasnejšie informácie o ponúkanom produkte a jeho cene. Spotrebiteľ má jasne definované právo na informácie pred uzavretím zmluvy s cestovnou kanceláriou  a rovnako chráni práva spotrebiteľa pri zakúpení zájazdu prostredníctvom internetu čím posilňuje práva na zrušenie zájazdu zo strany spotrebiteľa.
Na Slovensku je smernica implementovaná do nového zákona o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu č. 170/2018 Z.z, ktorý v plnom rozsahu nahrádza zákon 281/2001 Z.z. Po novom, tak každý, kto ponúka viac ako jednu službu v cestovnom ruchu napríklad ubytovanie a dopravu bude vnímaný ako cestovná kancelária a musí tak tomu prispôsobiť svoje podnikanie. Zároveň je povinnosťou každej cestovnej kancelárie mať zabezpečenú ochranu voči úpadku formou poistenia proti insolventnosti. Hranica poistenia sa posúva z pôvodných 25% obratu na novú hranicu vo výške 30%.
Zákon posilňuje aj informačnú povinnosť cestovnej kancelárie voči spotrebiteľovi. Už od 1.1. bude súčasťou objednávky zájazdu (tábora) aj jednotný informačný formulár, ktorý poskytne súhrnnú informáciu o zájazde a cene za poskytnuté služby.
Európska smernica ako aj nový zákon tak v prvom rade chránia spotrebiteľa a jasne definujú kto a za akých podmienok môže zájazd organizovať. Vytvára rovnaké podmienky a povinnosti pre všetky cestovné kancelárie s cieľom skvalitniť úroveň cestovného ruchu a posilniť pozíciu spotrebiteľa, ale aj právnej istoty na strane obchodníkov.
Zákon, ktorý nadobúda účinnosť od začiatku roku 2019 sa priamo týka aj nás v Cestovnej kancelárií a Vás našich zákazníkov. Letný detský tábor lyžiarsky zájazd či plavecký výcvik sú jasne definované ako zájazd (ja to tam nikde nevidím a už vôbec nie jasne - pozn. blogera) a môže ich tak organizovať len cestovná kancelária, ktorá spĺňa vyššie uvedené pravidlá (hahaha pozn. - blogera). Napriek tomu sa na Slovensku stretávame s tým, že tieto podujatia organizujú rôzne občianske združenia, kluby a iné subjekty, ktoré tak porušujú zákon o zájazdoch, ale v prvom rade hazardujú s vami ako spotrebiteľom.

Buďte opatrní pri výbere zájazdu a presvedčte sa, že daný subjekt spĺňa podmienky na jeho organizáciu.

Reakcie

KONTAKTUJTE NÁS

0904 465 336
0904 465 336
KEDY PRACUJEME?
Deň Na telefóne E-mail
Pondelok 09.00 - 15.00 nonstop
Utorok 09.00 - 15.00 nonstop
Streda 09.00 - 15.00 nonstop
Štvrtok 09.00 - 15.00 nonstop
Piatok 09.00 - 15.00 nonstop

Letné tábory, jazykové pobyty a zájazdy

CK Úsmev ponúka detské tábory na Slovensku, tábory pre deti. Naše tábory to nie sú len niekoľko dní strávených bez rodičov, ale sú to dni plné bohatého programu. Letné tábory ponúkame s rôznym tématickým zameraním a štylizáciou ako napríklad tábor s koníkmi, rybársky tábor, akčný vojenský tábor, tanečný táborumelecké tábory, športový tábor, detské tábory s výučbou jazyka a mnoho ďalších. Najnovšími hitmy sú Kravmaga tábor a Parkour Camp.